Istotne informacje związane z pracą i zakwaterowaniem w Holandii

 

PIERWSZE KROKI PO PRZYJEŹDZIE DO HOLANDII

Jedną z pierwszych rzeczy jaką zrobisz po przybyciu do Holandii jest podpisanie umowy z E&A Uitzendbureau B.V., bądź inną spółką wchodzącą w skład holdingu. Jeżeli podejmujesz pracę w Holandii po raz pierwszy kolejnym ważnym krokiem będzie uzyskanie BSN (Sofinummeru, czyli holenderskiego numeru identyfikacji podatkowej). W każdym holenderskim biurze E&A do Twojej dyspozycji będą polskojęzyczni pracownicy, którzy pomogą w jego uzyskaniu, jak również będą służyć radą i pomocą podczas całego okresu zatrudnienia.

UBEZPIECZENIE NA CZAS POBYTU I PRACY W HOLANDII

W trosce o Twoje bezpieczeństwo przypominamy o konieczności opłacania podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewni Ci niezbędną pomoc lekarską w trakcie pobytu i pracy w Holandii. Wszyscy nasi pracownicy są ubezpieczeni w zakładzie ubezpieczeniowym Zorg en Zekerheid, a składka potrącana będzie bezpośrednio z Twojego wynagrodzenia. Koszt ubezpieczenia wynosi 20,11 € tygodniowo. Aby Twoje ubezpieczenie zdrowotne obowiązywało podczas urlopu należy wypełnić u pracodawcy odpowiedni druk zlecenia.

ZAKWATEROWANIE NA CZAS PRACY W HOLANDII

Wyjeżdżając z nami do pracy Holandii masz również zapewnione zakwaterowanie. Na czas pracy zapewniamy zakwaterowanie w hotelach pracowniczych, mieszkaniach w blokach bądź kamienicach, zabudowach szeregowych, jak również domkach bungalow oraz kontenerach mieszkalnych. Staramy się je tak dopasować, by miejsce zakwaterowania było zlokalizowane jak najbliżej miejsca Twojej pracy. Wszystkie mieszkania dla osób pracujących w Holandii są o podobnym standardzie. Do dyspozycji będą: aneks kuchenny, łazienka oraz wspólny pokój dzienny. Ze względów higienicznych prosimy o zaopatrzenie się w śpiwór, poduszkę oraz prześcieradło, gdyż nie zapewniamy pościeli. Dodatkowo należy zabrać ze sobą kubek, talerz oraz sztućce. Tygodniowy koszt zakwaterowania na czas pracy w Holandii wynosi 92,50€.

DOJAZD DO PRACY

Zapewniamy bezpieczny i komfortowy dojazd do pracy na terenie Holandii, w zależności od odległości pomiędzy miejscem pracy, a zakwaterowaniem będzie to mikrobus, samochód osobowy, bądź rower. Dojazd do niektórych miejsc pracy jest płatny i kształtuje się następująco:
- opłata za dojazd do pracy firmowym samochodem 3,75 € za każdy przepracowany dzień (max 18,75 € tygodniowo), kierowca jest zwolniony z opłat (jedynie w dniach, w których faktycznie prowadzi pojazd).
- osobom korzystającym z rowerów udostępnionych przez E&A zostanie potrącona tygodniowa opłata za wynajem w wysokości 3,75 €.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W HOLANDII

Ważnym elementem pracy w Holandii jest oczywiście wynagrodzenie. Najczęściej wypłacane co tydzień. Otrzymasz od nas również zestawienie z wyszczególnieniem przepracowanych godzin, przysługujących dodatków, opłat oraz potrąceń. Na podstawie tego rozliczenia (Salarisspecificatie) przelejemy Ci cotygodniowe wynagrodzenie na wskazany uprzednio rachunek osobisty. Pierwsza wypłata zostanie Ci przelana na konto w trzecim tygodniu licząc od momentu, w którym podejmiesz zatrudnienie. Składniki wynagrodzenia i jego wysokość są zróżnicowane w zależności od branży oraz charakteru wykonywanej pracy.
Do wysokości wynagrodzenia za pracę w Holandii wlicza się:
- stawka godzinowa brutto,
- dodatki za pracę w nadgodzinach, pracę zmianową, oraz za wypracowaną normę,
- pieniądze wakacyjne i urlopowe,
- premie za pracę w okresie świątecznym.

REJESTRACJA W CELU PODJĘCIA PRACY W HOLANDII ZA NASZYM POŚREDNICTWEM

Jeżeli chcesz podjąć pracę w Holandii za pośrednictwem naszej firmy, zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego na naszej stronie. Kolejnym krokiem jest potrzeba odwiedzenia jednego z naszych biur, w trakcie owej wizyty przeprowadzimy z Tobą rozmowę kwalifikacyjną wraz z testem językowym. Dzięki temu w zależności od pojawiających się ofert pracy w Holandii będziemy w stanie trafnie skojarzyć Twoje oczekiwania z pracodawcą holenderskim. Jeżeli mieszkasz daleko od naszych biur, możemy taką rozmowę przeprowadzić przez Skype.
Na naszej stronie internetowej w dziale “OFERTY PRACY HOLANDIA” możesz aplikować na dany wyjazd podpowiadając się rekruterom. Taką możliwość mają jednak tylko osoby zarejestrowane w bazie danych, które podały aktualny numer komórkowy i email. Następnie osoby spełniające wymagania danego pracodawcy są zapraszane na rozmowę do jednego z naszych biur. W trakcie spotkania przedstawimy Ci dokładne informacje na temat pracy, warunków zatrudnienia oraz jeżeli spełniasz wymagania oferty, podpiszemy z Tobą umowę przedwstępną.
Staramy się dążyć do zapewnienia naszym kandydatom stabilnego i stałego zatrudnienia na terenie Holandii, zależy jednak ono także od Twojej solidności i zaangażowania, poziomu kultury osobistej, umiejętności życia i pracy w grupie oraz chęci rozwiązywania problemów z uwzględnieniem wzajemnego poszanowania i zrozumienia obustronnych korzyści.

DOKUMENTY WYGANE DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA W HOLANDII

Warunkiem podjęcia pracy na terenie Holandii, za naszym pośrednictwem, jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego RP lub paszportu. Osoby wyjeżdżające do Holandii są zobligowane również do posiadania konta walutowego w Euro i dysponowania ważną kartą płatniczą. Jeśli pracowałeś/aś już w Holandii, prosimy również o dostarczenie nr BSN (Soffinumer).

NIEKARALNOŚĆ

Duża cześć współpracujących z naszą agencją pracodawców zagranicznych, w tym także firm zlokalizowanych na terenie Holandii, wymaga od kierowanych przez nas kandydatów zaświadczenia o niekaralności, dlatego też zalecamy przed wyjazdem udać się do odpowiedniego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy sądzie w celu uzyskania tego dokumentu poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie informacji o osobie (do pobrania:
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf.)
Opłata sądowa związana z udzieleniem w/w informacji wynosi 30,00 PLN.
Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia przed wyjazdem do pracy na terenie Holandii, możesz wypełnić stosowne zapytanie wraz z udzieleniem pełnomocnictwa dla osoby trzeciej (do pobrania: link do upoważnienia), która będzie mogła uzyskać dokument w Twoim imieniu. Istnieje również możliwość wnioskowania przez Internet bądź listownie (więcej informacji na stronie: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego#scenariusz-przez-internet).
Uprzedzamy, iż pracodawca użytkownik może odmówić zawarcia umowy lub rozwiązać stosunek pracy, jeśli pracownik nie będzie w stanie okazać wspomnianego dokumentu, a także w przypadku zatajenia faktu bycia karanym lub złożenia nieprawdziwego oświadczenia o niekaralności (niezależnie od odrębnej odpowiedzialności karnej z tym związanej).

CZAS PRACY W HOLANDII

Kolejną istotną rzeczą ściśle związaną z zatrudnieniem w Holandii jest czas pracy, który w większości przypadków wygląda następująco:
- pierwszy pobyt minimum 8 tygodni,
- możliwość pracy w godzinach nadliczbowych w zależności od ilości zamówień,
- możliwość podjęcia stałej współpracy w systemie 6-8 tygodni w pracy i 1-2 dwa tygodnie w kraju.

ZESTAWIENIA ROCZNE (JAAROPGAFF) CZYLI ROZLICZENIE PODATKU OD WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W HOLANDII

Każda osoba zatrudniona na terenie Holandii otrzymuje zestawienie roczne, tzw. Jaaropgaaf, na podstawie którego możesz dokonać rozliczenia holenderskiego podatku, w czym z chęcią Ci pomożemy.