PodatkiZWROT PODATKU Z HOLANDII

Każda osoba zatrudniona w Holandii za pośrednictwem naszego biura otrzyma zestawienie roczne, tzw. Jaaropgaaf. Na podstawie tego dokumentu można rozliczyć się z podatku holenderskiego.

Podatek holenderski
Do rozliczenia podatku holenderskiego potrzebne będą:
• Jaaropgaafy od wszystkich pracodawców holenderskich oraz jeśli ktoś przebywał na zasiłku dla bezrobotnych lub chorobowym również jaaropgaaf z UWV,
• Kopia dowodu osobistego,
• Potwierdzenie numeru konta, którego jest się właścicielem (dokument nie starszy niż 2 m-ce),
• Od roku 2015 wymagane jest zaświadczenie o dochodach w Polsce,
• Rozliczając się należy podać łączny okres zatrudnienia w Holandii w danym roku.

O zwrot podatku holenderskiego mogą się Państwo ubiegać nawet do pięciu lat wstecz (w 2020 za lata 2015-2019).

Całkowity koszt usługi wynosi 200 PLN.

 

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA W HOLANDII

Dodatek zdrowotny Zorgtoeslag

O dodatek zdrowotny za rok 2019 można wnioskować maksymalnie do 31.08.2020.

Istnieje również możliwość ubiegania się o dodatek za rok bieżący od razu po rozpoczęciu
pracy w Holandii.
Wymagane dokumenty:
• kopię jarografu lub jarografów za dany rok,
• Polisa/polisy ubezpieczeniowe lub/i zestawienie okresów ubezpieczeniowych.

Koszt całkowity to 200 PLN.

Osoby, które zakończyły pracę w Holandii, a otrzymują dodatek zdrowotny musza pamiętać o jego zatrzymaniu. Usługa ta kosztuje 100 PLN.

Extra zwrot na dziecko

Osoby zatrudnione w Holandii w latach 2015 - 2019 mają możliwość ubiegania się o extra zwrot na dziecko do 12 roku życia. Korektę zwrotu można składać przez cały rok.

Korekta roku 2015 ulega przedawnieniu 31.12.2020.

Warunki, aby otrzymać extra zwrot na dziecko:
• dochód z Holandii musi przekroczyć kwotę 4800 €,
• wspólne zameldowanie z dzieckiem przez okres minimum 6 miesięcy,
• dziecko w danym roku miało nie więcej niż 12 lat,
• nie pobierano rozłąki w danym roku.

Koszt usługi to 400 PLN za dany rok.

Rozłąkowe z Holandii

Osoby które pracowały w Holandii mogą starać się o tzw. rozłąkowe czyli dodatkowe pieniądze dla współmałżonka.
Taki wniosek można składać za ostatnie 5 lat. Czas oczekiwania na rozłąkowe wynosi ok. 12 miesięcy.
Aby współmałżonek otrzymał rozłąkę, powinien mieć bardzo niskie lub zerowe dochody oraz należy być zameldowanym pod wspólnym adresem przez min. 6 miesięcy w danym roku. Partner nie może osiągać żadnego dochodu w Holandii. Co ważne, powinien mieć nadany własny numer BSN.

Wymagane dokumenty:
• kopia paszportu lub dowodu osobistego (tylko wtedy gdy nie masz konta w Holandii),
• Numery BSN obu osób,
• jeśli współmałżonek rozliczał się już za dany rok, to kopia decyzji o zwrocie podatku Aanslag lub holenderskiej deklaracji podatkowej, jeśli się nie rozliczał to wystarczy Jaaropgaaf
• konto bankowe w formie IBAN,
• kopia aktu małżeństwa (wersja międzynarodowa trzyjęzyczna),
• od 2015 zaświadczenie o dochodach w Polsce.

Uwaga,  jeśli współmałżonek nie posiada numeru BSN do rozliczenia potrzebne będą:
• kopia ważnego paszportu/dowodu osobistego obojga małżonków (dowód z obu stron, paszport – strona ze zdjęciem),
• zaświadczenie o zameldowaniu w kraju przetłumaczone na j. angielski, niemiecki lub niderlandzki,
• jeśli współmałżonek rozliczał się już za dany rok, to kopia decyzji o zwrocie podatku Aanslag lub holenderskiej deklaracji podatkowej, jeśli się nie rozliczał to wystarczy Jaaropgaaf,
• kopia aktu małżeństwa (wersja międzynarodowa trzyjęzyczna) lub
• kopia aktu urodzenia wspólnego dziecka (unijna) lub
• kopia aktu notarialnego wspólnej nieruchomości.

Koszt usługi 300 PLN lub 400 PLN (dla osób nie posiadających numeru BSN).

Kinderbijslag, czyli holenderski zasiłek rodzinny

Osoby pracujące w Holandii, utrzymujące dzieci do lat 18, mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego Kinderbijslag.
Zasiłek rodzinny przeznaczony jest na pokrycie kosztów utrzymania i opieki nad dziećmi. Wniosek można składać w każdej chwili – urząd nadpłaci zasiłek za ostatnie 4 kwartały od momentu złożenia wniosku, potem będzie płacił regularnie co kwartał. Czas oczekiwania na przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi zazwyczaj od 3 do 12 miesięcy.
Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego za dany kwartał jest fakt wykonywania pracy w pierwszych dniach kwartału oraz utrzymywanie dzieci- kwota poniesionych kosztów tytułem utrzymania 1 dziecka powinna wynosić kwartalnie minimum 416 euro.

Potrzebne dokumenty:
• kopia paszportu lub dowodu osobistego oraz PESEL każdego członka rodziny,
• nazwa/y i adres/y pracodawcy/ów w Holandii oraz okresy pracy wszystkich firm z ostatnich 12 miesięcy,
• konto bankowe w formie IBAN,
• unijny akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci,
• zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny.

Koszt usługi: 350 PLN.

Dodatek na dzieci Kindgebonden budget.

Osoby pracujące w Holandii, posiadające dzieci poniżej 18 roku życia, które miały przyznany zasiłek rodzinny Kinderbijslag mogą starać się o dodatkowe pieniądze w postaci Kindgebondenbudget (dodatku dla dzieci). Wysokość dodatku zależy od osiągniętego dochodu, wieku oraz ilości dzieci. Im wyższy dochód, tym niższy dodatek.

Za aktualny rok  wniosek możesz składać w każdej chwili. Za rok 2019 wniosek można składać do 1 września 2020.

Koszt usługi 200 PLN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rozliczeń zapraszamy do naszych biur na terenie kraju, bądź zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowy: rozliczenia@eena.pl.

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY W HOLANDII

Obowiązek rozliczenia się z podatku holenderskiego ma każda osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 
- otrzymała wezwanie do rozliczenia z urzędu, tj. list zatytułowany „Aangiftebrief”, 
- otrzymała z urzędu formularz o nazwie „C-biljet” (papierowa książka w dużej niebieskiej kopercie), ewentualnie druk M, 
- nie otrzymała żadnego z w/w pism, ale zapłaciła więcej niż 45€ podatku (sprawdź loonheffing/loonbelasting na swoim Jaaropgave).
- chcesz ubiegać się o dodatek Zorgtoeslag lub Kindgebondenbuget (zazwyczaj dodatku można otrzymać więcej niż zwrotu podatku, więc WARTO)
Warto dopełnić stosownych formalności, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności i problemów prawnych.

 

ROZLICZ PIT W POLSCE

Jeśli jesteś na stałe zameldowany i posiadasz centrum życiowych interesów w Polsce powinieneś rozliczyć się w polskim urzędzie skarbowym. Służy do tego PIT-36 + PIT ZG. Uzyskanie zwrotu z Holandii lub rezygnacja z rozliczenia nie zwalnia Cię z obowiązku rozliczania się w Polsce! Pomoc w rozwiązaniu tej kwestii znajdą Państwo u naszego partnera, kancelarii podatkowej Legis. Nasz partner specjalizuje się w rozliczaniu PIT dotyczących: 
- obowiązku rozliczenia wszystkich dochodów zagranicznych w kraju zamieszkania (Polska) 
- stosowania ulgi abolicyjnej odliczając podatek zapłacony za granicą 
- stosowania odliczenia: ulga prorodzinna na dzieci i ulga internetowa

Cennik rozliczeń PIT: 
- rozliczenie PIT z dochodami krajowymi - 50zł (małżonek z dochodami krajowymi - dopłata 20zł ) 
- rozliczenie PIT z dochodami zagranicznymi - 80zł (małżonek z dochodami krajowymi - dopłata 20zł ) 
- rozliczenie PIT z dochodami zagranicznymi - 80zł (małżonek z dochodami zagranicznymi-dopłata 40zł) 
- rozliczenie PIT - zwrotu podatku dochodowego pobranego przez polski bank związane z rentą niemiecką lub opodatkowane osobiście -korekty PIT od 2008 r - 80zł /rok 
- rozliczenie VZM - wydatki budowlane i mieszkaniowe - od 150zł