Praca w Belgii

PIERWSZE KROKI W BELGII

Jedną z pierwszych czynności dokonywanych po przybyciu do Belgii jest zgłoszenie się do urzędu gminy w miejscu docelowego zamieszkania w celu zameldowania się oraz podpisanie umowy z t-interim. W przypadku osób podejmujących pracę w Belgii po raz pierwszy ważnym krokiem jest uzyskanie Rijksregisternummer (numeru identyfikacji podatkowej).W biurze do Państwa dyspozycji będą polskojęzyczni pracownicy, którzy pomogą w jego uzyskaniu, jak również będą służyć radą i pomocą podczas całego okresu zatrudnienia przez t-interim.

UBEZPIECZENIE

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przypominamy o konieczności opłacania podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewni niezbędną pomoc lekarską w trakcie pobytu. Nasi pracownicy są ubezpieczeni w kasie chorych Partena aczkolwiek możecie Państwo wybrać sobie inną kasę chorych. Składka członkowska w Partenie wynosi 7,50 euro na miesiąc (ubezpieczenie podstawowe) i jest płatna adekwatnie do okresu ubezpieczenia na jaki zostaliście Państwo zgłoszeni. Składkę opłacacie Państwo samodzielnie poprzez np. przelew bankowy, pocztowy.

MIESZKANIE I DOJAZD

Po przyjeździe do Belgii polskojęzyczni pracownicy t-interim pomogą Państwu również w znalezieniu mieszkania, jak najbliżej miejsca pracy. Koszty utrzymania mieszkania, media opłacacie sobie Państwo sami. Do pracy dojeżdżać możecie Państwo własnym samochodem, środkiem komunikacji publicznej, rowerem lub pieszo (większość pracodawców zwraca koszty dojazdów: miejsce zamieszkania-praca).

WYNAGRODZENIE

Ważnym elementem jest oczywiście wynagrodzenie. Każdy pracownik otrzymuje tygodniowe kontrakty. Polecenie wypłaty za przepracowany tydzień odbywa się najpóźniej w środę następnego tygodnia, po otrzymaniu od firmy przepracowanych godzin (tzw. prestaties). Każdy pracownik otrzymuje na swój adres co tydzień odcinek z wypłaty z „Acerty” (loonboon), na której figuruje dokładne rozliczenie tygodniowej wypłaty i potrąceń. Składniki wynagrodzenia i jego wysokość są zróżnicowane w zależności od branży oraz charakteru wykonywanej pracy.

URLOP

Osoba, która podejmuje pracę w Belgii po raz pierwszy nie ma prawa do płatnego urlopu w tym samym roku, nabywa ona prawa do urlopu płatnego w następnym roku, (tzn., że np. pracując 10 dni w 2011 r. wypracowuje sobie prawo do 1 dnia płatnego urlopu w 2012 r.).
Pracownikowi, który przepracował cały rok kalendarzowy w systemie 5-cio dniowym przysługuje 20 dni płatnego urlopu w roku następnym. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy wypłaca Kasa Wakacyjna (RJV) w czerwcu na konto pracownika.
Pracownik może wyjechać na urlop w pierwszym roku pracy, po konsultacji z pracodawcą ale będzie to urlop bezpłatny.

WYMIAR CZASU PRACY

Kolejną istotną rzeczą ściśle związaną z zatrudnieniem jest czas pracy, który został określony następująco:
- Przeciętnie 38 godzinny tydzień pracy,
- Możliwość pracy w godzinach nadliczbowych w zależności od firmy,
- Możliwość umowy na czas nieokreślony po okresie zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej t-interim w zależności od klienta.

PODATEK

Każda zatrudniona osoba otrzymuje w roku następnym po roku, w którym była zatrudniona, rozliczenie podatkowe 281.10. Dokument ten jest niezbędny do złożenia zeznania podatkowego.