Podatki

 

ZWROT PODATKU Z HOLANDII

 

Każda osoba zatrudniona w Holandii za pośrednictwem naszego biura otrzyma zestawienie roczne, tzw. Jaaropgaaf. Na podstawie tego dokumentu można starać się o zwrot nadpłaconego podatku z Holandii. Mogą Państwo rozliczyć się indywidualnie, bądź skorzystać z naszych usług. Od kilku lat współpracujemy w tym celu z firmą A+Z Doradztwo Personalne z Ozimka. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: 
- Aktualny dokument tożsamości (paszport, bądź dowód osobisty), 
- BSN(dawny Soffinummer), 
- Jaaropgaaf, czyli zestawienie roczne wszystkich pracodawców za dany rok, 
- Umowa rachunku bankowego należąca do osoby rozliczającej się lub potwierdzenie z banku, nie starsze jednak niż 2 m-ce. 
- Rozliczając się za rok 2013 oraz 2014 należy podać dokładny okres zatrudniania (łączna ilość dni wraz z sobotami, niedzielami, dniami wolnymi, świętami, wakacyjnym, zasiłkiem dla bezrobotnych UWV, zasiłkiem chorobowym UWV, urlopem).

Całkowity koszt usługi wynosi 150 PLN.

O zwrot podatku holenderskiego mogą się Państwo ubiegać nawet do pięciu lat wstecz (w 2015 za lata 2010-2014).
Czas oczekiwania na decyzje podatkową wynosi zazwyczaj od 3 miesięcy do roku. Warto jednak dopilnować, aby zeznanie podatkowe za miniony rok zostało złożone przed 1 kwietnia br. bowiem wnioski te będą rozliczane w pierwszej kolejności.
Z początkiem roku 2014 weszły w życie nowe regulacje podatkowe, które obniżają wysokość zwrotu podatku za rok 2013 i 2014. Jest to spowodowane tym, iż wysokość ulgi podatkowej Algemene Heffingskorting jest uzależniona obecnie od okresu przepracowanego w Holandii. W latach poprzednich osoba pracująca w Holandii miała prawo do ulgi za cały rok, nawet jeśli przepracowała w Holandii tylko kilka miesięcy. Zmiany dotyczą tylko lat po 2013, zatem rozliczenia podatku za lata 2010 do 2012 odbywają się na starych zasadach.

 

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA W HOLANDII

Pracując w Holandii mogą się Państwo starać o szereg świadczeń, m.in. 
- Heffingskorting (AHK) tzw. Rozłąkowe, 250 PLN 
- Zorgtoeslag - dodatek zdrowotny, 100 PLN 
- Kinderbijslag, czyli holenderski zasiłek rodzinny, wniosek 350 PLN 
- Kindertoeslag, 100 PLN, 
- Extra zwrot za lata 2009-2012, 350 PLN.
W celu załatwienia tych formalności, czy też uzyskania dodatkowych wiadomości prosimy o kontakt 774415602 lub e-mailem na
rozliczenia@eena.pl.

OBOWIĄZEK PODATKOWY W HOLANDII

 

Obowiązek rozliczenia się z podatku holenderskiego ma każda osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 
- otrzymała wezwanie do rozliczenia z urzędu, tj. list zatytułowany „Aangiftebrief”, 
- otrzymała z urzędu formularz o nazwie „C-biljet” (papierowa książka w dużej niebieskiej kopercie), ewentualnie druk M, 
- nie otrzymała żadnego z w/w pism, ale zapłaciła więcej niż 45€ podatku (sprawdź loonheffing/loonbelasting na swoim Jaaropgave).
- chcesz ubiegać się o dodatek Zorgtoeslag lub Kindgebondenbuget (zazwyczaj dodatku można otrzymać więcej niż zwrotu podatku, więc WARTO)
Warto dopełnić stosownych formalności, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności i problemów prawnych.

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kolejne formalności przy rozliczaniu podatku za 2015.Warto udać po stosowne zaświadczenie do Urzędu Skarbowego, aby uzyskać większy zwrot podatku z Holandii, więcej informacji uzyskasz klikając w poniższy link:

 

 

http://www.azdoradztwo.pl/aktualnosci/skarbowka-w-holandii-komplikuje-rozliczenia 

Nowe wyższe stawki Zorgtoeslag 2016, więcej na ten temat uzyskasz klikając w poniższy link:

http://www.azdoradztwo.pl/aktualnosci/nowe-wyzsze-stawki-zorgtoeslag-2016.

AANTONEN REKENING OP UW NAAM - NOWE PISMO Z BELASTINGDIENST
W poprzednich latach bardzo często urząd dokonywał zwrotów na niewłaściwe konto bankowe (np. należące do firmy podatkowej lub osób trzecich zamiast do właściciela podatku). Celem reformy jest poprawa tej sytuacji i ograniczenie do minimum reklamacji, dlatego od 1.12.2013 nie wolno już podawać konta kolegi , mamy czy biura podatkowego. Osobom rozliczającym się urząd wysyła pismo Aantonen rekening op uw naam, tj. potwierdzenie numeru konta. Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć poniższy link:

http://www.azdoradztwo.pl/aktualnosci/aantonen-rekening-op-uw-naam-nowy-list-z-belastingdienst

ROZLICZ PIT W POLSCE

 

Jeśli jesteś na stałe zameldowany i posiadasz centrum życiowych interesów w Polsce powinieneś rozliczyć się w polskim urzędzie skarbowym. Służy do tego PIT-36 + PIT ZG. Uzyskanie zwrotu z Holandii lub rezygnacja z rozliczenia nie zwalnia Cię z obowiązku rozliczania się w Polsce! Pomoc w rozwiązaniu tej kwestii znajdą Państwo u naszego partnera, kancelarii podatkowej Legis. Nasz partner specjalizuje się w rozliczaniu PIT dotyczących: 
- obowiązku rozliczenia wszystkich dochodów zagranicznych w kraju zamieszkania (Polska) 
- stosowania ulgi abolicyjnej odliczając podatek zapłacony za granicą 
- stosowania odliczenia: ulga prorodzinna na dzieci i ulga internetowa

Cennik rozliczeń PIT: 
- rozliczenie PIT z dochodami krajowymi - 50zł (małżonek z dochodami krajowymi - dopłata 20zł ) 
- rozliczenie PIT z dochodami zagranicznymi - 80zł (małżonek z dochodami krajowymi - dopłata 20zł ) 
- rozliczenie PIT z dochodami zagranicznymi - 80zł (małżonek z dochodami zagranicznymi-dopłata 40zł) 
- rozliczenie PIT - zwrotu podatku dochodowego pobranego przez polski bank związane z rentą niemiecką lub opodatkowane osobiście -korekty PIT od 2008 r - 80zł /rok 
- rozliczenie VZM - wydatki budowlane i mieszkaniowe - od 150zł

 

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ONLINE

 

 

eena.pl - oferty pracy za granicą od zaraz. Praca w Holandii i Belgii © Copyright 2015