Zatrudnienie

O NAS

Jesteśmy agencją zatrudnienia, zajmującą się pośrednictwem pracy za granicą. Posiadamy oferty legalnego zatrudnienie od zaraz zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn w solidnych, renomowanych firmach na terenie Holandii. Nasz podmiot działa na rynku polskim od sierpnia 2000 roku, z czego do stycznia 2006 funkcjonował pod nazwą Radar World Sp. z o.o.

Naszym głównym kontrahentem jest holenderska spółka E&A Uitzendbureau b.v. która jest częścią holdingu LUBA Groep. Specyfika działania firmy polega na elastycznym przekazywaniu pracowników tymczasowych do dyspozycji przedsiębiorców holenderskich potrzebujących dodatkowej siły roboczej. Może to oznaczać, że pracują Państwo przez kilka miesięcy w tym samym zakładzie pracy, jak również może zdarzyć się, że w przeciągu jednego tygodnia będą Państwo pracować w kilku różnych zakładach.

NASZA OFERTA

Oferujemy pracę za granicą w różnych zawodach i branżach zarówno dla osób z doświadczeniem, jak również pracowników niewykwalifikowanych. Pobierz naszą ofertę

1. Magazyny dystrybucyjne:
·  Art. spożywcze,
·  Art. odzieżowe,
·  Art. spożywcze mrożone
·  Art. elektryczne i elektroniczne,
2. Przetwórstwo spożywcze m.in.: 
· Produkcja sałatek warzywnych,
· Produkcja ciastek,
· Pakowanie warzyw i owoców,
· Pakowanie boczku,
3. Ogrodnictwo m.in.:
· rozsadzenie i pikowanie sadzonek w doniczki,
· sortowanie cebulek kwiatowych,
· łebkowanie i lepkowanie tulipanów na polu, 
4. Specjaliści m.in.:
· Operator wózka widłowego (reachtruck),
· Dziewiarz
· Pielęgniarki/pielęgniarze ( €12 - €13 brutto ) dla osób z wykształceniem minimum 2-letnim pomaturalnym, pielęgniarskim
· Pozostałe: informatyk, piekarz, gospodarz budynku, spawacz, konserwatorów linii produkcyjnej

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane podjęciem pracy za pośrednictwem naszej firmy zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego na naszej stronie. Kolejnym krokiem jest potrzeba odwiedzenia jednego z naszych biur, w trakcie owej wizyty przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną wraz z testem językowym. Dzięki temu w zależności od pojawiających się ofert pracy jesteśmy w stanie trafnie skojarzyć pracownika z pracodawcą holenderskim. Na naszej stronie internetowej w dziale “Najnowsze oferty pracy” kandydat po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej może sam aplikować na dany wyjazd podpowiadając się rekruterom. Taką możliwość mają jednak tylko osoby zarejestrowane w bazie danych, które podały aktualny numer komórkowy i email. Następnie osoby spełniające wymagania danego pracodawcy są zapraszane na rozmowę do jednego z naszych biur. W trakcie spotkania przedstawimy Państwu dokładne informacje na temat pracy, warunków zatrudnienia oraz podpiszemy z Państwem umowę przedwstępną.
Staramy się dążyć do zapewnienia Państwu stabilnego i stałego zatrudnienia, zależy jednak ono także od solidności i zaangażowania pracowników, poziomu kultury osobistej, umiejętności życia i pracy w grupie oraz chęci rozwiązywania problemów z uwzględnieniem wzajemnego poszanowania i zrozumienia obustronnych korzyści.

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem podjęcia pracy za naszym pośrednictwem jest posiadanie aktualnego paszportu, bądź dowodu osobistego RP. Osoby wyjeżdżające do Holandii są zobligowane również do posiadania konta walutowego w Euro i dysponowania ważną kartą płatniczą. Jeśli pracowali już Państwo w Holandii prosimy również o dostarczenie nr BSN (Soffinumer).

NIEKARALNOŚĆ

Duża cześć współpracujących z naszą Agencją pracodawców zagranicznych wymaga od kierowanych przez nas kandydatów zaświadczenia o niekaralności, dlatego też każda wysyłana przez nas za granicę osoba, która nie przedłoży owego aktualnego zaświadczenia przed wyjazdem, będzie zobligowana przed podpisaniem umowy o skierowanie wypełnić stosowne zapytanie do sądu wraz z pełnomocnictwem dla pracownika spółki do jego odbioru i poniesienia z tym związanych kosztów (Znaczek sądowy 30,00 PLN + opłata od udzielonego pełnomocnictwa 17,00PLN). Owe koszty będą Państwu potrącane przez pracodawcę zagranicznego z Państwa wynagrodzenia. Taka procedura umożliwi nam sprawne wywiązanie się z owego obowiązku, a Państwu oszczędzi dodatkowych wizyt w urzędach. Zatajenie faktu bycia karanym lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia o niekaralności - niezależnie od odpowiedzialności karnej - skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym.

TRANSPORT

Zapewniamy Państwu przejazd do Holandii. W tym celu współpracujemy z firmą transportową GTV BUS, która już o ponad 20 lat regularnie organizuje codziennie przewozy do Holandii, Niemiec i Polski. Wyjazdy odbywają się komfortowymi mikrobusami Opel Vivaro 8+1. które wyposażone w bardzo wygodne kanapy dla pasażerów, zawsze czystą klimatyzację, nowoczesne pasy bezpieczeństwa, oraz dużą powierzchnię bagażową.

eena.pl - oferty pracy za granicą od zaraz. Praca w Holandii i Belgii © Copyright 2015