Praca w Holandii

PIERWSZE KROKI PO PRZYJEŹDZIE DO HOLANDII

Jedną z pierwszych czynności dokonywanych po przybyciu do Holandii jest podpisanie umowy z E&A Uitzendbureau B.V., bądź inną spółką wchodzącą w skład holdingu. W przypadku osób podejmujących pracę w Holandii po raz pierwszy kolejnym ważnym krokiem jest uzyskanie BSN ( Sofinummeru, czyli holenderskiego numeru identyfikacji podatkowej). W każdym holenderskim biurze do Państwa dyspozycji będą polskojęzyczni pracownicy, którzy pomogą w jego uzyskaniu, jak również będą służyć radą i pomocą podczas całego okresu zatrudnienia.

UBEZPIECZENIE

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przypominamy o konieczności opłacania podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewni niezbędną pomoc lekarską w trakcie pobytu. Nasi pracownicy są ubezpieczeni w zakładzie ubezpieczeniowym Zorg en Zekerheid, a składka potrącana jest bezpośrednio z Państwa wynagrodzenia. Koszt ubezpieczenia wynosi 20,23 € tygodniowo. Aby państwa ubezpieczenie zdrowotne obowiązywało podczas urlopu należy wypełnić u pracodawcy odpowiedni druk zlecenia.

ZAKWATEROWANIE

Wyjeżdżając z nami do Holandii mają Państwo również zapewnione zakwaterowanie. Są to zarówno hotele pracownicze, mieszkania w blokach bądź kamienicach, zabudowach szeregowych, jak również domki bungalow oraz kontenery mieszkalne. Staramy się je tak dopasować, by miejsce zamieszkania było zlokalizowane jak najbliżej pracodawcy. Wszystkie mieszkania są o podobnym standardzie. Do Państwa dyspozycji będą: aneks kuchenny, łazienka oraz wspólny pokój dzienny. Ze względów higienicznych prosimy o zaopatrzenie się w śpiwór, poduszkę oraz prześcieradło, gdyż nie zapewniamy pościeli. Dodatkowo należy zabrać ze sobą kubek, talerz oraz sztućce. Tygodniowy koszt zakwaterowania wynosi 89,75€ brutto.

DOJAZD DO PRACY

Zapewniamy bezpieczny i komfortowy dojazd do pracy, w zależności od odległości pomiędzy miejscem pracy, a zakwaterowaniem będzie to mikrobus, samochód osobowy, bądź rower. Dojazd do niektórych pracodawców jest płatny i kształtuje się następująco:
- opłata za dojazd do pracy firmowym samochodem 3€ za każdy przepracowany dzień (max 15€ tygodniowo), kierowca jest zwolniony z opłat (jedynie w dniach, w których faktycznie prowadzi pojazd).
- osobom korzystającym z rowerów udostępnionych przez E&A zostanie potrącona tygodniowa opłata za wynajem w wysokości €3.

WYNAGRODZENIE

Ważnym elementem jest oczywiście wynagrodzenie. Każdy pracownik po przepracowanym tygodniu otrzyma tygodniowe zestawienie z wyszczególnieniem przepracowanych godzin, przysługujących dodatków, opłat oraz potrąceń. Na podstawie tego rozliczenia (Salarisspecificatie) zostanie przelane cotygodniowe wynagrodzenie na wskazany uprzednio rachunek osobisty. Pierwsza wypłata zostanie przelana na konto w trzecim tygodniu licząc od momentu podjęcia zatrudnienia. Składniki wynagrodzenia i jego wysokość są zróżnicowane w zależności od branży oraz charakteru wykonywanej pracy.
Do wysokości wynagrodzenia wlicza się:
- stawka godzinowa brutto,
- dodatki za pracę w nadgodzinach, pracę zmianową, oraz za wypracowaną normę,
- pieniądze wakacyjne i urlopowe,
- premie za pracę w okresie świątecznym.

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane podjęciem pracy za pośrednictwem naszej firmy zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego na naszej stronie. Kolejnym krokiem jest potrzeba odwiedzenia jednego z naszych biur, w trakcie owej wizyty przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną wraz z testem językowym. Dzięki temu w zależności od pojawiających się ofert pracy jesteśmy w stanie trafnie skojarzyć pracownika z pracodawcą holenderskim. Na naszej stronie internetowej w dziale “Najnowsze oferty pracy” kandydat po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej może sam aplikować na dany wyjazd podpowiadając się rekruterom. Taką możliwość mają jednak tylko osoby zarejestrowane w bazie danych, które podały aktualny numer komórkowy i email. Następnie osoby spełniające wymagania danego pracodawcy są zapraszane na rozmowę do jednego z naszych biur. W trakcie spotkania przedstawimy Państwu dokładne informacje na temat pracy, warunków zatrudnienia oraz podpiszemy z Państwem umowę przedwstępną.
Staramy się dążyć do zapewnienia Państwu stabilnego i stałego zatrudnienia, zależy jednak ono także od solidności i zaangażowania pracowników, poziomu kultury osobistej, umiejętności życia i pracy w grupie oraz chęci rozwiązywania problemów z uwzględnieniem wzajemnego poszanowania i zrozumienia obustronnych korzyści.

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem podjęcia pracy za naszym pośrednictwem jest posiadanie aktualnego paszportu, bądź dowodu osobistego RP. Osoby wyjeżdżające do Holandii są zobligowane również do posiadania konta walutowego w Euro i dysponowania ważną kartą płatniczą. Jeśli pracowali już Państwo w Holandii prosimy również o dostarczenie nr BSN (Soffinumer).

NIEKARALNOŚĆ

Duża cześć współpracujących z naszą Agencją pracodawców zagranicznych wymaga od kierowanych przez nas kandydatów zaświadczenia o niekaralności, dlatego też każda wysyłana przez nas za granicę osoba, która nie przedłoży owego aktualnego zaświadczenia przed wyjazdem, będzie zobligowana przed podpisaniem umowy o skierowanie wypełnić stosowne zapytanie do sądu wraz z pełnomocnictwem dla pracownika spółki do jego odbioru i poniesienia z tym związanych kosztów (Znaczek sądowy 30,00 PLN + opłata od udzielonego pełnomocnictwa 17,00PLN). Owe koszty będą Państwu potrącane przez pracodawcę zagranicznego z Państwa wynagrodzenia. Taka procedura umożliwi nam sprawne wywiązanie się z owego obowiązku, a Państwu oszczędzi dodatkowych wizyt w urzędach. Zatajenie faktu bycia karanym lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia o niekaralności - niezależnie od odpowiedzialności karnej - skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym.

CZAS PRACY

Kolejną istotną rzeczą ściśle związaną z zatrudnieniem jest czas pracy, który został określony następująco:
- pierwszy pobyt minimum 8 tygodni,
- możliwość pracy w godzinach nadliczbowych w zależności od ilości zamówień,
- możliwość podjęcia stałej współpracy w systemie 6-8 tygodni w pracy, i 1-2 dwa tygodnie w kraju.

 

ZESTAWIENIA ROCZNE (JAAROPGAFF)

Każda zatrudniona osoba otrzymuje zestawienie roczne, tzw. Jaaropgaaf, na podstawie którego mogą się Państwo dokonać rozlicznie holenderskiego podatku.